Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Przewodnicy/piloci turystyczni

 

 1. Hanna Borys-Maluchnik, tel. (+87) 5678908, e-mail: hannaborysm@tlen.pl, przewodnik
 2. Janusz Borysewicz, Augustów, tel. 503 165 086, pilot-przewodnik
 3. Zdzisław Kaczmarek, Augustów, tel. 606 136 071, przewodnik
 4. Małgorzata Śpiczko, Augustów, tel. (+87) 644 50 85, 0886 122 722, przewodnik
 5. Danuta Kubryń, Kolnica k. Augustowa tel. (+87) 644 92 73, 696 980 218, e-mail: dkubryn@o2.pl, pilot-przewodnik
 6. Beata Choińska, Suwałki, tel. 501 142 863, e-mail: choinskabeata@wp.pl, przewodnik
 7. Helena Junko, Suwałki, tel. (+87) 567 79 59, 0600 923 069, pilot
 8. Zbigniew Kuczyński, Suwałki, tel. (+87) 566 77 74, 514 991 678, przewodnik
 9. Marek Szczepankiewicz, Suwałki, tel. (+87) 567 60 27, 798 965 760, pilot-przewodnik
 10. Jerzy Wysocki, Suwałki, tel. 697 081 057, pilot
 11. Renata Zakrzewska, Suwałki, tel. 539 986 924, e-mail: renata_za@wp.pl, przewodnik
 12. Teresa i Józef Murawscy, Szypliszki, tel. (+87) 568 12 99, przewodnicy
 13. Živilė Wygońska, tel. +48 515 231 589, e-mail: zivile.wygonska@gmail.com, pilot wycieczek
 14. Bogdan Grochowski, Augustów, tel. 508 737 119, pilot/przewodnik po woj. podlaskim
 15. Tadeusz Daniłko, Dolistowo Stare 114, tel. (+85) 716 15 75, 698 471 576, www.biebrza.waczasy.prv.pl, e-mail: t.danilko@gmail.com, przewodnik po Biebrzańskinm Parku Narodowym i Dolinie Biebrzy
 16. Aleksandra Chmielewska, tel. 691 520 553, e-mail: ola.pilotwycieczek@gmail.com, pilot wycieczek; wychowawca i opiekun kolonijny
 17. Hubert Górski, tel: 513 368 917, e-mail: gh.gorski@gmail.com, przewodnik po województwie podlaskim i warmińsko - mazurskim, pilot wycieczek, instruktor turystyki kwalifikowanej, trener questingu
 18. Krystyna Korzeniewska, tel. 606 708 625, e-mail: kryst.korz@wp.pl
linia