Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Karta Turystyczna Suwalszczyzny

 

Karta Turystyczna Suwalszczyzny uprawnia turystów do skorzystania ze zniżek na usługi i produkty w wybranych obiektach noclegowych, gastronomicznych, sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury i w wielu innych jednostkach.

 

Karta Turystyczna Suwalszczyzny (KTS)

  1. KTS powstała w ramach Programu Karty Turystycznej Suwalszczyzny i obejmuje pakiet zniżek na ściśle określone produkty i usługi, udzielane przez Partnerów Programu.
  2. Organizatorem KTS jest Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna. W przypadku znalezienia karty należy zwrócić ją na adres Organizatora.
  3. KTS może być wykorzystywana przez osobę będącą jej Posiadaczem tylko zgodnie z Regulaminem dostępnym na www.karta.sirt.suwalki.pl.
  4. KTS nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
  5. Każda karta posiada unikalny numer.

Warunki uzyskania Karty Turystycznej Suwalszczyzny (KTS)

  1. KTS mogą otrzymać turyści, którzy skorzystają z minimum dwóch noclegów w wybranych obiektach na Suwalszczyźnie.
  2. Aktualna lista obiektów, w których można otrzymać karty turystyczne jest publikowana na stronie www.karta.sirt.suwalki.pl oraz na stronach internetowych Współorganizatorów i Partnerów Programu.
  3. Dopuszcza się możliwość dystrybucji KTS podczas uczestnictwa Organizatora oraz Współorganizatorów w różnych wydarzeniach: targach, imprezach lokalnych, itd.
  4. Bezpośredni użytkownik KTS może otrzymać jedną kartę.
  5. Lista Partnerów oraz oferowanych przez nich ofert produktów i usług będzie aktualizowana i publikowana na stronie www.karta.sirt.suwalki.pl.

 

Zobacz aktualną listę partnerów >>>>

linia