Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Audioprzewodniki

   Audiorzewodnik (audioguide) to niewielkie urządzenie pozwala zastąpić przewodnika turystycznego. W słuchawkach można wysłuchać opis ciekawostek oglądanych w czasie zwiedzania. Lektor wskazuje także drogę od jednej do drugiej atrakcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu turysta otrzyma nie tylko trasę wycieczki przebiegającą po najatrakcyjniejszych miejscach, ale również wsparcie przewodnika, który oprócz przekazania informacji praktycznych co do przemieszczania się pomiędzy konkretnymi punktami trasy, opowiada o tych miejscach ciekawostki nie do znalezienia w tradycyjnych przewodnikach.

   Formę audioprzewodnika najczęściej spotykamy na wystawach, jednak zaczynają się pojawiać także trasy terenowe, przygotowane pod kątem turysty pieszego, zmotoryzowanego bądź rowerowego. Sieć tras z audioguidem powstała na Suwalszczyźnie w 2015 r. byliśmy pomysłodawcą i realizatorem tej inicjatywy.

   Obszar Suwalszczyzny jest jednym z najatrakcyjniejszych w skali kraju miejsc pod względem walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Przepływające przez ten teren rzeki Rospuda i Czarna Hańcza ponad 50 dużych jezior, duże obszary leśne, unikatowe w skali kraju tereny chronione, rozbudowana sieć szlaków turystycznych, atrakcje kulturowe i imprezy kulturalne stwarzają duże możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji na tym obszarze.

   Do stworzenia wycieczek został wykorzystany potencjał terenów chronionych: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Doliny Rospudy zlokalizowanych na tym obszarze atrakcji kulturowych, rozbudowanej sieci szlaków turystycznych, jak również potencjał dostępnych imprezy kulturalnych. W ramach projektu w celu opracowania atrakcyjnych tras wycieczek nawiązana została współpraca z przedstawicielami gmin: Raczki, Bakałarzewo, Suwałki, Przerośl i Filipów, przedstawicielami Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego, izbami regionalnymi, lokalnymi przewodnikami

   Nagrania pakietu wycieczek w postaci audioprzewodników sa udostępnione do pobrania w dziale „Do pobrania”. Istnieje także możliwość wypożyczenia nagrania wraz ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym jego odtworzenie w punktach informacji turystycznej.

  Środki na opracowanie audioprzewodników pozyskano w ramach projektu pt. „Audioprzewodniki i Karta turystyczna jako nowoczesne formy prezentacji Suwalszczyzny” wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.

  Projekt ma pozytywne oddziaływanie na środowisko, gdyż wyznaczenie tras, po konsultacjach z przedstawicielami WPN, SPK i samorządów, pozwoli na skierowanie ruchu turystycznego na obszary atrakcyjne przyrodniczo jednak, tak aby potencjalny turysta nie stanowił zagrożenia dla otaczającej go przyrody (tzw. kanalizacja ruchu turystycznego).
 

linia