Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

W sercu natury - Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

 

   „W sercu natury” - Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest organizacją zrzeszającą podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem Klastra jest indywidualny rozwój wszystkich tworzących go organizacji, jak również promocja całej Polski Wschodniej, szczególnie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jako miejsc o bogatych walorach turystycznych.

   Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze turystyki biznesowej, zdrowotnej a także usług, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami.

   Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów realizowane są m.in. kampanie promocyjne, konferencje branżowe i misje zagraniczne, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych.

   Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna pełni funkcję regionalnego biura Klastra, skoncentrowanego na promocję i wsparcie podmiotów zrzeszonych w organizacji z obszaru Suwalszczyzny i Mazur Garbatych. Pracownicy SIRT dają także wsparcie merytoryczne biura zarządzającego klastrem w Białymstoku.
 

linia