Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna informacje

   Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT) to marka rozpoznawalna w całym województwie podlaskim i nie tylko. Współpracuje z przedsiębiorstwami z branży turystycznej i okołoturystycznej, a także z samorządami. Za swoją działalność uzyskała szereg wyróżnień i nagród m.in. odznaczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Dyplom Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej, Dyplom Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, „Nagrodę zielonego liścia" Kapituły Zielonych Płuc Polski oraz dwie nagrody główne w konkursie „Polska Pięknieje”.

 

   SIRT działa od 1991 roku jako pozarządowa organizacja non profit zarejestrowana na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych. Od 2005 roku Izba jest jednostką szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.20/00013/2005. Organizacja wpisana jest także do Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych (Nr ew. 2466, nr zaświadczenia 16/00/04 z dn. 29 listopada 2004 r.)

   W czasie swojej ponad 20-letniej działalności Izba przeprowadziła ponad 100 szkoleń, warsztatów, podróży studyjnych i seminariów w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia produktu turystycznego, współpracy transgranicznej oraz zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projekty transgraniczne z Białorusią i Litwą oraz międzynarodowe projekty z partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego.

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna oferuje:

 • doradztwo w zakresie podejmowania i rozwoju działalności turystycznej (w tym agroturystyki)
 • szkolenia w szerokim zakresie tematycznym (m.in. agroturystyka, tworzenie oferty turystycznej i produktu sieciowego (na przykładzie „Baśniowego Szlaku”)
 • organizację wizyt studyjnych dla grup z kraju i zza granicy
 • standaryzację obiektów wiejskiej bazy noclegowej w oparciu o wytyczne Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "GG"
 • tworzenie i komercjalizację regionalnego produktu turystycznego
 • opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i reklamowych
 • realizację kampanii promocyjnych, public relations oraz inne działania związane z promocją i reklamą oferty turystycznej
 • prowadzenie aktywnej współpracy transgranicznej z partnerami z Białorusi i Litwy
 • opracowywanie i realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, w tym przystosowywanie bazy dla osób niepełnosprawnych
 • opiniowanie i opracowywanie strategii i koncepcji rozwoju
  oraz przygotowywanie analiz dla sektora turystycznego

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna opracowała szereg dokumentów strategicznych obejmujących zarówno analizy, ekspertyzy, diagnozy jak i propozycje programu rozwoju turystyki, w tym szlaków turystycznych (turystyki aktywnej) i produktów turystycznych. Wśród tych dokumentów znajdują się m.in.:

 • Audyt Turystyczny Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej
 • Program Rozwoju Produktu Turystycznego Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej
 • Koncepcja Rozwoju Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Suwalszczyzny
 • Kompleksowy plan modelowych rozwiązań dla rozwoju rekreacji i turystyki zimowej w oparciu o centrum informacyjno–rekreacyjne na styku kultur i narodów „Marianka” wraz z programem marketingowym i studium wykonalności
 • „Aktualizacja danych z audytu turystycznego Subregionu EGO ze szczególnym uwzględnieniem obszarów infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz przygotowanie i opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju i zagospodarowania szlaków turystycznych, rowerowych, pieszych, konnych, wodnych w Subregionie EGO. Możliwość stworzenia i rozpowszechniania turystyki konnej i narciarskiej”
 • Opracowanie analiz, ekspertyz i dokumentacji dotyczącej „Tworzenia warunków do wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych poprzez rozwój ogólnodostępnej bazy turystycznej” dla obszaru LGD „Sejneńsczyzna”

Izba również aktywnie uczestniczy, poprzez swoich pracowników, w pracach zespołów przygotowujących strategie rozwoju miasta Suwałk oraz województwa. Do tych dokumentów zaliczają się:

 • „Góry Północy” – opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie całorocznego zagospodarowania turystycznego wybranych gór Polski Północnej.
 • Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do 2010 roku.
 • Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010 – 2015 (część druga – strategiczna).
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020.

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna dysponuje Ośrodkiem „Maniówka” w Nowej Wsi koło Suwałk. Ośrodek posiada bazę noclegową z pokojami 2,3,4 – osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym do 42 miejsc, zapleczem kuchennym z jadalnią, klimatyzowanymi pomieszczeniami do rehabilitacji (gabinet fizykoterapii i kinezyterapii) oraz salą do terapii zajęciowej (www.maniowka.pl).

Zapraszamy do współpracy!

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. Kościuszki 82/7
16-400 Suwałki
tel./fax (87) 566 58 72, (87) 566 54 94
e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl
 

linia